Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία του έντυπου πολιτισμού

  • Κωδικός: ΙΣ1991
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2008-2009 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Η μετάβαση από το χειρόγραφο στο έντυπο αποτελεί συγκλονιστικό κεφάλαιο της ιστορίας της Ευρώπης στους νεοτέρους χρόνους. Η κατανόησή του όμως απαιτεί πολύ περισσότερα από την ιστορία της τυπογραφίας ή της διάδοσης ενός νέου πολιτιστικού και κατανωλικού αγαθού: χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές πιέσεις που κατέστησαν εφικτή την τεχνολογική καινοτομία αλλά και οι αλλαγές που επέφερε στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονταν και διάβαζαν μέσα από την πρόσβαση στην τυπωμένη σελίδα. Οι ραγδαίες αλλαγές που σήμερα συντελούνται με την ηλεκτρονική επανάσταση μας καθιστούν πιο ευαίσθητους παρατηρητές των επαναστάσεων στις τεχνολογίες της επικοινωνίας. Στο μάθημα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να διερευ­νήσουμε πώς από τον 15ο αι. όταν εμφανίζονται τα μεταλλικά κινητά στοιχεία έως την ολοκλήρωση της εκβιομηχάνισης της βιβλιοπαραγωγής στον 19ο αι. βασικές όψεις της ευρωπαϊκής ιστορίας (ουμανισμός, μεταρρύθμιση, διαφωτισμός, επιστημονικές και πο­λιτικές επαναστάσεις) διασταυρώνονται και καθορίζονται από την παρουσία του εντύ­που και γιατί η ιστορία του βιβλίου αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες έναν ανθηρό και υποσχόμενο κλάδο της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας