Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τα ομηρικά έπη ως πηγή ιστορίας

  • Κωδικός: ΙΣ2321
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δημήτρης I. Κυρτάτας
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2008-2009 εαρινό

Περίληψη

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αντληθούν και να αξιολογηθούν ιστορικά συμπεράσματα από τα ομηρικά έπη. Όσοι και όσες το παρακολουθήσουν θα εκπονήσουν εργασία σε επιλεγμένο θέμα ιστορικού ενδιαφέροντος. Απαραίτητη είναι η στοιχειώδης γνώση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

To σεμινάριο είχε πρωτίστως μεθοδολογικό χαρακτήρα και εξοικειώνει τους φοιτητές με την εκπόνηση ιστορικών εργασιών.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας