Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εθνικισμός, διεθνισμός και επιστημονικός ιμπεριαλισμός

  • Κωδικός: ΙΣ2501
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2010-2011 χειμερινό

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει την πολιτική και πολιτισμική διάσταση της επιστημονικής δραστηριότητας των ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Αμερική, κατά τον 19ο και πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Θα συζητηθεί η επεκτατική πολιτική αυτών των χωρών, οι οποίες χρησιμοποίησαν τις επιστήμες ως μέσο διείσδυσης τόσο σε μη δυτικές χώρες δημιουργώντας αποικίες, όσο και σε τρίτες και υπό ανάπτυξη χώρες, όπως ήταν τα Βαλκάνια, με στόχο την προώθηση οικονομικών συμφερόντων καθώς και την άσκηση πολιτικής και πολιτιστικής επιρροής και ελέγχου. Θα συζητηθεί επίσης η σχέση της μητρόπολης/κέντρου με την περιφέρεια για την άσκηση επιστημονικής πολιτικής και πρακτικής, και θα παρουσιαστούν οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους επιτεύχθηκε ένας επιστημονικός και τεχνολογικός επεκτατισμός. Θα μας απασχολήσουν οι ‘κρυφές' πολιτικές και πρακτικές διάδοσης της επιστήμης με «εθνικά» χαρακτηριστικά, τόσο σε δημοκρατικά όσο και σε ανελεύθερα καθεστώτα, και η ανάδειξή της σε διεθνούς εμβέλειας και κύρους πρακτική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συζητηθούν έννοιες, όπως «εθνικισμός», «διεθνισμός», «παγκοσμιοποίηση», «πολιτισμικός ιμπεριαλισμός», ενώ παράλληλα θα αναδείξουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κληρονομιές της σύγχρονης ιμπεριαλιστικής επιστήμης ως καταστατικά στοιχεία όχι μόνο του δυτικού ιμπεριαλισμού, αλλά και του παγκόσμιου συστήματος διανόησης.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας