Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οι ιεροί λόγοι του Αίλιου Αριστείδη

  • Κωδικός: ΙΣ2751
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2012-2013 εαρινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Κούκη Ε. (μτφρ.) (2012): Αίλιου Αριστείδη, Οι ιεροί λόγοι, Αθήνα: Σμίλη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας