Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ψηφιακή αφήγηση και πολυμεσική εθνογραφία

 • Κωδικός: ΚΑ2011
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πηνελόπη Παπαηλία
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό εξετάζει τις μεταπλάσεις στην ψηφιακή εποχή στον τρόπο που αφηγούμαστε ιστορίες. Εστιάζει στις νέες πρακτικές και δυνατότητες για αφήγηση που σχετίζονται με το κοινωνικό διαδίκτυο (social web) και την έκρηξη στην παραγωγή περιεχομένου από χρήστες (user-generated content). Οι μετασχηματισμοί αυτοί μας ενδιαφέρουν, αφενός, ως ιστορικο-κοινωνικό γεγονός: το να «δημοσιεύει» κανείς στα κοινωνικά μέσα αποτελεί πια είναι βασικός τρόπος κοινωνικής «ύπαρξης», ενώ αναδύονται νέες συλλογικότητες, δίκτυα και μορφές υποκειμενικότητας μέσα από κοινωνικές μορφές γραφής και ανάγνωσης (social writing, social reading). Οι εξελίξεις αυτές μας ενδιαφέρουν, αφετέρου, από δημιουργική άποψη, αφού σήμερα ξανασκεφτόμαστε τον τρόπο επικοινωνίας στην ανθρωπολογία και πειραματιζόμαστε με νέες τέχνες/τεχνικές παραγωγής και δημοσιοποίησης της εθνογραφικής πληροφορίας.

Στο μάθημα αυτό θα εξετάζουμε συγκεκριμένα παραδείγματα ψηφιακής αφήγησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα (κοινωνικά μέσα δικτύωσης, πρότζεκτ στις ψηφιακές/πειραματικές ανθρωπιστικές επιστημές, διαδραστικά βίντεο, διαμεσικές παραγωγές, τεχνολογίες δι’ εντοπισμού (locative media), VR, wiki, διαδικτυακά παιχνίδια, κ.ά). Ανάμεσα στα θέματα που μελετώνται είναι τα εξής

 • Η βάση δεδομένων και η αφήγηση
 • Το υπερκείμενο (hypertext), διαδραστικό αφήγημα (interactive narrative), μη-γραμμικές μορφές αφήγησης
 • Πολυμεσικά εθνογραφικά προϊόντα (open fieldnotes, vlog/explainer videos, διαδραστικά βίντεο)
 • Επιμέλεια (curation) και υπομνηματισμός (annotation)
 • Αφήγηση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διαμεσική αφήγηση (transmedia narrative)
 • Χρόνος, χώρος και χαρακτήρας στην ψηφιακή αφήγηση
 • Διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων και αφήγηση
 • Συνεργατική γραφή, fan fiction

Το μάθημα θα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα, συνδυάζοντας θεωρία με δημιουργικές πρακτικές ασκήσεις, ατομικά και συλλογικά πρότζεκτ, καλλιεργώντας συνεργατικό ήθος μεταξύ φοιτητριών και φοιτητών.

Συγγράμματα

 • Manovich, Lev (2016): Η Γλώσσα των Νέων Μέσων, Αθήνα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
 • Bolter J.D. (2006): Οι μεταμορφώσεις της γραφής, Αθήνα: Μεταίχμιο
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας