Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία, τέχνη και πολιτική

  • Κωδικός: ΚΑ2121
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο συζητά τις διαπραγματεύσεις, επιτελέσεις και μεσοποιήσεις του πολιτικού στην καλλιτεχνική παραγωγή του 20ου και 21ου αι. Στόχος είναι να διατυπωθούν ανθρωπολογικά ερωτήματα μέσα από μία διαδικασία κατανόησης και εξοικείωσης με τη συμβολική έκφραση σε συνάρτηση με την κοινωνική πραγματικότητα, όπως και τη θεσμική διαχείριση και οικειοποίηση και διάχυση διαφορετικών μορφών τέχνης. Μεταξύ των κεντρικών θεματικών αξόνων που απασχολούν το σεμινάριο είναι η διερεύνηση των κυρίαρχων εννοιολογήσεων της "τέχνης" και του "καλλιτέχνη" σε διαπολιτισμική προοπτική, η θεώρηση της αισθητικής ως πολιτικής πράξης και πολιτισμικής πρακτικής, η καλλιτεχνική παραγωγή στη μεταποικιακή συνθήκη, η θεσμική διαχείριση και οικειοποίηση του καλλιτεχνικού έργου.

Συγγράμματα

  • Bourdieu P. (2002): Η διάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, Αθήνα: Πατάκης
  • Ranciere, J. (2012): Ο μερισμός του αισθητού. Αισθητική και Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας