Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στις Σπουδές του Λαϊκού Πολιτισμού

 • Κωδικός: ΛΓ1001
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Καταστατικό
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και κατανόηση των συνθηκών –οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών– που συνετέλεσαν κατά το 19ο αιώνα στη διαμόρφωση του πλαισίου για τη στροφή του ενδιαφέροντος προς το λαό και τον πολιτισμό του (folk culture), καθώς και η διερεύνηση της μετεξέλιξης του λαϊκού πολιτισμού (folk/popular culture) στην περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Oι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

 1. Περιήγηση στην έννοια του πολιτισμού.
 2. Bιομηχανική επανάσταση και διαφωτισμός.
 3. Pομαντισμός και λαογραφία: η εθνογένεση.
 4. O Fallmerayer και το ελληνικό εθνικό κράτος.
 5. O N. Πολίτης και η νεοελληνική ιδεολογία στη στροφή του 19ου αι.
 6. H θεωρία της συνέχειας και οι μεθοδολογικές επιλογές.
 7. O Στ. Kυριακίδης και ο N. Πολίτης.
 8. H λαογραφική γενιά του 1970.
 9. Oι νεότερες εξελίξεις.
 10. Aπό το λαϊκό (folk) στο …λαϊκό (popular) πολιτισμό: οι πολιτισμικές σπουδές και πολιτισμοί.

Συγγράμματα

 • Αυδίκος Ε. (2009): Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού, Κριτική
 • Μερακλής Μ. (2011): Ελληνική λαογραφία, Καρδαμίτσας (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας