Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οι θεωρίες του κινηματογράφου μετά το 1945

  • Κωδικός: ΠΤ0711
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Οι θεωρίες του κινηματογράφου μετά το 1945 κατατάσσονται σε τρία γνωσιολογικά "παραδείγματα". Ως πρώτο "παράδειγμα" θεωρούμε την οντολογική θεωρία του André Bazin για τη ρεαλιστική φύση του κινηματογράφου, καθώς και τις προσεγγίσεις των Kracauer, Morin και Mitry. Το δεύτερο "παράδειγμα" αποτελούν οι μεθοδολογικές θεωρίες, με μετάθεση της προσοχής στον τρόπο οργάνωσης της έρευνας. Εδώ περιλαμβάνονται προσεγγίσεις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, ψυχαναλυτικές, σημειολογικές κ.α., με κυρίαρχη μορφή τον Christian Metz. Το τρίτο "παράδειγμα" αποτελούν οι θεωρίες πεδίου, ως διάλογος του ειδικού με το αντικείμενο έρευνας, όπου ενεργοποιείται ένα πεδίο ερωτημάτων, μια προβληματική. Σε αυτό το "παράδειγμα" ανήκουν προσεγγίσεις του κινηματογράφου ως τρόπου αναπαράστασης, αναζητήσεις για τη θέση και το ρόλο του θεατή, διερευνήσεις της πολιτικής αξίας της υποδομής κ.α.
Το μάθημα θα συνοδεύεται από τη προβολή αποσπασμάτων κινηματογραφικών ταινιών.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας