Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κινηματογράφος, πολλαπλή μαρτυρία και πεδίο ταυτίσεων – Film II

  • Κωδικός: ΠΤ0721
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Θα μελετήσουμε ταινίες των κινηματογραφικών κινημάτων του μεσοπολέμου ως μαρτυρίες λόγω θέματος, είδους αφήγησης, δομής, συνθηκών παραγωγής, συντελεστών, αλλά και λόγω είδους ανταπόκρισης του κοινού. Που αντανακλούν, αλλά και επιβάλλουν, ιδεολογίες και νοοτροπίες. Θα μελετηθούν αφ΄ ενός από την οπτική της φιλμικής κατασκευής και αφ΄ ετέρου της πρόσληψης. Τα μαθήματα συνδυάζουν το θεωρητικό λόγο (ως μεθοδολογικά εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία της σημειολογίας και της ψυχανάλυσης), με την προβολή κινηματογραφικών παραδειγμάτων (ολόκληρες ταινίες ή αποσπάσματά τους) και παράλληλο σχολιασμό των παραδειγμάτων αυτών.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας