Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μεταπολεμικός κινηματογράφος και μοντερνισμός

  • Κωδικός: ΠΤ0751
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 εαρινό

Περίληψη

Σχέσεις ιστορίας, θεωρίας και μορφής, μέσα από αναλύσεις συγκεκριμένων ταινιών. Με εκκίνηση την ανάγνωση μεταπολεμικών θεωρητικών κειμένων (των Bazin, Metz, Mulvay, Burch, Pasolini, Deleuze, Tarkovsky), που θέτουν ζητήματα αφηγηματικότητας, χρονικότητας, υποκειμενικότητας και αντίληψης, φύλου και ταυτότητας, αλλά και της σχέσης μεταξύ των τεχνών, θα αναλύσουμε έργα των Welles, Bresson, Resnais, Antonioni, Bergman, Godard, Αγγελόπουλου. Έργα μιας αντι-κλασσικής αισθητικής, που επιλέγει την εσωτερική πολυφωνία, τη μη γραμμικότητα και την ασυνέχεια. Έργα που θέτουν ως στόχο τη μη εκμετάλλευση των συναισθημάτων των θεατών και απαιτούν από αυτούς εργασία, δηλαδή προσοχή και διαθεσιμότητα.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας