Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Συλλογικά υποκείμενα και ταυτότητες στο διαδίκτυο

  • Κωδικός: ΠΤ0801
  • Κατεύθυνση: Ιστορία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Ακτιβιστές εναντίον της παγκοσμιοποίησης συνδεδεμένοι σε ηλεκτρονικά δίκτυα, εθνικιστές που συνομιλούν καθημερινά μεταξύ τους σε διαδικτυακά κανάλια, γυναίκες από τον Τρίτο κόσμο μέλη ψηφιακών οργανώσεων: ελάχιστα παραδείγματα από τις συσσωματώσεις που ήλθαν στο προσκήνιο στη δεκαετία του 90, στη διάρκεια δηλ. της ανάδειξης του Internet σε βασική πλατφόρμα υποδοχής σύγχρονων μορφών συλλογικής ύπαρξης και δράσης. Στο σεμινάριο θα εξεταστούν όψεις της νέας αυτής συλλογικότητας, δίνοντας έμφαση στις διαστάσεις του υποκειμένου, του σώματος, της ταυτότητας και του κοινωνικού φύλου, όπως αυτές αναδεικνύονται και διαπραγματεύονται στο Διαδίκτυο. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε τεταρτοετείς ή τριτοετείς φοιτήτριες/τες με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας. Οι επιμέρους απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο σεμινάριο θα συζητηθούν κατά την πρώτη συνάντηση.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας