Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Amnesty International, the Greek colonels and the rise of anti-torture international law

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ, ο Victor Fernandez (μεταδιδακτορικός υπότροφος, ΙΑΚΑ) θα μιλήσει με θέμα Amnesty International, the Greek colonels and the rise of anti-torture international law.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας